Сертификати, Политики

Имајќи предвид дека храната е жива материја со која не може да се импровизира, токму безбедноста и квалитетот на храната е наш најголем приоритет.

Затоа, наша практика е во секоја наша деловна единица покрај исполнувањето на законската регулатива за имплементација на HACCP системот, истиот да го надградиме со имплементирање и сертифицирање на системот за управување со безбедност на храна – ISO 22000 од страна на меѓународно акредитирано сертификационо тело.

Quote
Политика на квалитет
Quote
Систем за управување со безбедност на храна ISO 22000
Quote
Политика за безбедност на храна
Quote
ISO 45001:2018