Сертификати, Политики

Имајќи предвид дека храната е жива материја со која не може да се импровизира, токму безбедноста и квалитетот на храната е наш најголем приоритет.

Затоа, наша практика е во секоја наша деловна единица покрај исполнувањето на законската регулатива за имплементација на HACCP системот, истиот да го надградиме со имплементирање и сертифицирање на системот за управување со безбедност на храна – ISO 22000 од страна на меѓународно акредитирано сертификационо тело.

Quote
Политика на квалитет
Quote
Систем за управување со безбедност на храна ISO 22000
Quote
Политика за безбедност на храна